BaSYS 8

Giriş
Kanalizasyon ve taze su sistemlerinin etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetimi önemli bir görevdir. Bu sistemlerle ilgili herhangi bir sorun bu sistemlerin sahipleri ve işletmecileri için çok büyük mali risk anlamına gelmektedir. Ayrıca bu gibi sorunlar büyük çevre risklerini de taşır. Bu gibi riskleri azaltmak için kanalizasyon ve temiz su şebekelerinin bakımını sağlayabilecek kapsamlı bir uygulama yazılımı gereklidir.
Barthauer Software GmbH şirketi kendi şebeke bilgi sisteminin (BaSYS Version 8) yeni bir sürümünü piyasaya sürdü, bu yazılım önemli şebeke yönetim gereksinimlerini karşılamaktadır. Bu şirket bu alandaki 25 yılı aşkın deneyimi ile şebeke bilgi sistemlerini tasarlamada üst düzeyde yeterliliğe sahiptir. BaSYS yazılımı, kanalizasyon veya şehir suyu sisteminin planlaması ve yönetiminden bu şebekelerin hidrodinamik modellemesine kadar çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilir.

Sistem Mimarisi
BaSYS 8 sisteminin özü proje veritabanıdır, bu veritabanı Oracle (9i / 10g) veya Microsoft SQL Server (SQL Server 2000 / SQL Server 2005)’de tutulabilir. Veritabanında geometrik parçalar ile birlikte normatif kütüphaneler veya kullanıcı tarafından tanımlanan listeler de dahil olmak üzere tüm ilgili şebeke nesneleri bulunmaktadır. BaSYS 8 birkaç modülü bu veritabanı çevresinde tasalanmıştır. İlgili bilgilerin merkezi veritabanında saklanması ile ilgili bu yaklaşım sebebiyle, giriş parametreleri olarak geometrik bilgi gerektiren herhangi bir hesaplama yapılmamışsa ve şebekenin grafiksel sunumunun yapılmasına gerek yoksa şebeke nesnelerinin coğrafik bileşenlere ihtiyacı yoktur.
Proje veritabanındaki verilere herhangi bir sınırlama getirilmeden Microsoft Access gibi standart bir yazılım ile erişim sağlanabilir. İçerik, Barthauer şirketinin iş ilkeleri sebebiyle  herhangi bir tescil algoritması tarafından kodlanmamıştır. Dolayısıyla sistem kullanımı ve kullanıcı verilerinin yönetilmesi oldukça yüksek oranda herkese açıktır.
Diğer standartların yanında BaSYS 8 bina dışı tahliye ve kanalizasyon sistemlerini kapsayan Avrupa DIN-EN 13508 yasalarını tam desteklemektedir.

Kullanılabilir Modüller
Şebekeleri yöneten birçok modül BaSYS 8’de bulunmaktadır. Aşağıda kullanıcı gereksinimlerine göre lisans alınabilen bu modüllere genel bakış bulunmaktadır.

Veritabanlarının yönetilmesi için Sistem Yöneticisi veritabanı performansını artırmak amacıyla veritabanlarının karşılaştırılmasını ve hatta mevcut veritabanlarının tekrar organize edilmesini içeren birçok işlev sunmaktadır. Kullanıcı tarafından tanımlanan tüm ayarlar Yapılandırma Gezgininde oluşturulmuştur. Yapılandırma Gezgininin en önemli kısmı grafik çizimlerde merkezi yerleşim spesifikasyonlarını oluşturmada kullanılan Model Tasarımcısı ile BaSYS 8 proje veri tabanındaki verileri çıkarmak veya bulundurmak için kullanıcının kendi SQL sorgularını oluşturmasına yardım eden Sorgulama Tasarımcısıdır.
Farklı biçimler sunulmuştur (örn. Alman ISYBAU, Shape Export ve ASCII Import / Export). Ayrıca kanalizasyon şebekesinin otomatik sınıflandırması veya taze veya kanalizasyon şebekelerinin hidrodinamik özelliklerinin hesaplanması için de modüller vardır. Kanalizasyon şebekeleri için hasar gören boru sistemlerinin (PISA) planlı bir şekilde onarılması için bir modül ve atık veya içilebilir su şebekelerinin değerlendirmesi için bir modül vardır (TÜV onaylı UniWert SQL; TÜV Germany servislerin test edilmesi ve değerlendirilmesi için olan bağımsız bir acentedir). Ayrıca rogar kapağı gibi şebeke nesnelerinin alan envanterini tutmak için (BaSYS mobile) bir Kişisel Dijital Asistan (PDA) eklenmiş olup bu BaSYS 8 veritabanı ile senkronize edilebilir.
Yapılandırma Gezgininde kullanıcı tarafından tanımlanan yapılandırmalarda şablon olarak kullanılabilecek birçok yardımcı belge önceden uygulanmıştır. Buna ek olarak raporların tasarlanmasında kullanılan bir araç da eklenmiştir; ayrıca boruların kesitleri tanımlanabilir. Oluşturulduğunda, bu tanımlar her BaSYS 8 proje veritabanında ulaşılabilir. Bu tanımlar bir XML dosyasına çıkarılabilir ve başka bir kullanıcıya gönderilebilir.

Nümerik veri yönetimi KanDATA (kanalizasyon şebekeleri için) ve AquaDATA’da (içme suyu şebekesi için) yapılabilir. Farklı dosyalar için çeşitli arayüzlerde veri girişi ve çıkışı yapmak için
Bu moduler tasarım yüksek sistem ölçülebilirliği verir. Uzman bir sistem olarak veya basit bir bilgi istasyonu olarak kullanılabilir.

Grafiksel Kullanıcı Arayüzü
Verilere birkaç grafik çizelgesinden biri tarafından erişilebilir veya değişiklik yapılabilir. BaSYS 8’nin mükemmel özelliklerinden biri bunun önemli CAD ve GIS yazılım sistemleri ile kullanılabilir olmasıdır. BaSYS 8’nin kullanıldığı yazılımlar: ESRI ArcGIS (BaSYS Plan E), Autodesk AutoCAD (BaSYS Plan A), Bentley Microstation (BaSYS Plan B) ve Intergraph Geomedia (BaSYS Plan I). Veri grupları proje veritabanında bulunan nesnelerin görüntülenmesinde kullanılan BaSYS Visor ile görüntülenebilir. Tüm grafik çizimleri için birleştirilen kullanıcı arayüzü kanalizasyon veya şebeke su hattının planlanması veya görsel olarak hazırlanması için kullanıcıya tüm işlevleri sağlar.
Şebekedeki farklı nesneler kendi geometrisine sahip olup bunlar BaSYS 8 proje veritabanına yüklenmiştir. Çizimler verileri görüntülemek veya değiştirmek için kullanılabilir; yapılan değişiklikler doğrudan veritabanına yazılır. Farklı grafiksel nesnelerin özellikleri BaSYS nesne bilgisi ile grafiksel çizimlerde görüntülenebilir. BaSYS nesnelerinin özellikleri BaSYS planındaki nesne bilgisi ile değiştirilirse, nesnelerin grafiksel görüntülenmesi otomatik olarak senkronize edilir. Nesneler grafiksel olarak seçilebilir ve daha fazla değişiklik yapılması için KanDATA veya AquaDATA gibi diğer modüllere geçirilebilir. Bu işlem şebeke nesnelerini diğer BaSYS 8 modüllerine geçiren BaSYS Synchronizer ile yapılmaktadır.
Bu özellik, özellikle bir şebeke sistemi planlamasında birkaç BaSYS 8 uygulaması arasında geçiş yapmak için etkili bir yöntem sunmaktadır. Planın oluşturulması sırasında rogar kapağı gibi nesnelerin yükseklikleri ölçüm noktalarından veya mevcut dijital yükseltme modellerinden türetilebilir. BaSYS Plan A’da şebeke nesneleri mevcut AutoCAD çiziminde doğrudan mevcut grafik nesnelerinden türetilebilir  ve BaSYS 8 proje veritabanında saklanır. ArcGIS’de nesneler BaSYS 8 proje veritabanındaki girişlerden özellik veri setleri olarak oluşturulur. Bu özellikler bağımsız bir coğrafya veritabanına veya ArcSDE’ye yüklenebilir ve BaSYS 8 proje veritabanındaki veriler ile senkronize edilir. Bu nesnelerdeki değişiklikler yapıldığında, ilgili özellikler yeniden oluşturulur, böylece ESRI özellikleri BaSYS 8 proje veritabanındaki nesneler ile aynı durumda olurlar.
Ardından birkaç grafik sistemindeki grafiksel nesneler veya özellikler BaSYS 8 dışındaki diğer çalışmalarda kullanılabilir.

Şebeke Planının Yerleşiminin Tanımlanması
Model tasarımcısı bir haritadaki verilerin sunumunda BaSYS nesnelerinin yerleşimini tanımlarken en önemli aracıdır. Burada nesnelere ve planda ne yapılması gerektiğine bağlı olarak stil, görünürlük ve değerler tanımlanır. Bu, kullanıcının sayısız ihtimal ile birlikte şebeke haritaları için bireysel yerleşimler oluşturmasına olanak sağlar. Bu tanımlar veritabanındaki özelliklere dayandırılabilir. Bu merkezi tanımlama nesneleri farklı grafik sistemlerinde hemen hemen aynı görünüşe sahip olmasını mümkün kılmaktadır. İlgili GIS / CAD yazılımının farklı felsefeleri nedeniyle bazı sınırlamalar uygulanabilir.
Şebeke nesnelerindeki metin bileşenlerinin konumu, BaSYS 8 proje veritabanında bulunan geometrilerdeki alana yüklenebilir. Dolayısıyla her metin konumu çeşitli grafik hatları arasında geçiş yapabilir. Bir harita oluştururken farklı GIS veya CAD nesneleri bu geometriden çıkarılır, bu da BaSYS 8’yi kullanılan CAD veya GIS sisteminden bağımsız yapar. Kadastro haritaları veya ortofotolar anlamlı haritalar oluşturmak için BaSYS 8 proje veritabanındaki şebeke bilgisi ile arkaplan bilgisi olarak kullanılabilir.
BaSYS 8 saf bilgi sistemi olarak da kullanılabilir. Bu mıodda proje veritabanında veriler düzenlenemez. Bu işlem bir iş biriminde veya Web-Frontend’de yapılabilir. Nümerik veriler için Web Spectator bir veri okuyucusu gibi çalışır. Şebekelerin görüntülenmesi için WebGIS uygulaması ile birlikte farklı nesnelerdeki nümerik verileri görüntülemek için nesnelerin grafik görünümünü değiştirmek mümkündür. ArcIMS veya MapGUIDE gibi birkaç WebGIS platformu desteklenmektedir.

Sonuç
BaSYS 8 çeşme veya kanalizasyon su şebekelerini yönetmek veya planlamak için işlevler içerir. Ayrıca modüler tasarımı nedeniyle yüksek ölçülebilirlik sunar, böylece kullanıcı gereksinimlerine göre lisanslanabilir. Diğer bir avantajı ise tüm önemli ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri ile kullanılabilmesidir. Felsefesi sebebiyle nesne verilerine herhangi bir sınırlama olmadan erişilebilir, kullanıcı verileri tam kontrol etmektedir. En önemli özelliği farklı grafik çizimlerini kullanabilmesidir. Şebeke haritalarının yapımı için yerleşimin merkezi tanımı yerleşim oluşturmak için fırsat sunmaktadır, örneğin Autodesk AutoCAD, buna verilerin özelliğini taşıyan metin konumu dahildir; ve bu yerleşim diğer grafik sistemleri ile hemen hemen aynı olup bu da CAD ve GIS yazılımı arasında daha fazla uyuma yol açar.