Home

Youtube bizim videoları görün!

Profesyonel Jeoinformasyon Çözümler. Su, atık su, doğalgaz, kablo altyapı şebekelerinin planlanması, işletilmesi ve yenilenmesinde önde gelen yazılım.

BaSYS - the advanced Network Information System - İçme suyu ve atık toplama şebekeleri sektörlerine yenilikçi yazılım.

BARTHAUER BaSYS sistemini kısaca anlatalım!

Broşür sayfası BARTHAUER BaSYS
Broşür sayfası BARTHAUER BaSYS


Okuduğunuz yeni bilgi broşür BARTHAUER BaSYS akıllı şebeke bilgi sisteminin kullanım sahalarını hızlı bir şekilde özetliyor.

BaSYS sistemi, çeşitli faaliyet alanını, modüler yapını ve de benzersiz olan birçok saha konsepsiyonunu kapsayarak  bizden "akıllı şebeke bilgi sistemi" denildiğinde, değerli şebeke verilerinin sağlam ve kuşak üstü şeklinde yönetmenizine en verimli bir alettir.

BaSYS sistemini mesela veriler toplamaya, planlamaya, yönetmeye, bilgiler sürdürmeye, hesaplamaya, işletmelere, rehabilitasyon yapmaya, artı, artı, artı ... kullanabilirsinz.

Siz BARTHAUER BaSYS bilim broşürünü okuyarak getirilecek avantajlardan emin olacaksınız ...