Prezentacja multiplatformy w różnych implementacjach graficznych

BaSYS-Plan w środowisku Autodesk AutoCad Map
BaSYS-Plan w środowisku Intergraph Geomedia Pro
BaSYS-Plan w środowisku ESRI ArcGIS ArcView
BaSYS-Plan w środowisku ESRI ArcGIS ArcEditor
BaSYS-Plan w środowisku AutoDesk Civil 3D
BaSYS-Plan w środowisku Bentley Microstation V8
BaSYS-Plan Navigator

BaSYS-Plan Navigator

We wszystkich implementacjach graficznych znajdą Państwo aplikację BaSYS-Plan Navigator z identycznymi funkcjami. Użytkownik aplikacji BaSYS-Plan pracuje zawsze używając tego samego interfejsu. „Ustawienie studzienki” znaczy zawsze to samo w każdej implementacji i tworzy w bazie danych BaSYS i serwerze geodanych BaSYS Geodatenserver zawsze te same obiekty.
Dlatego też możliwa jest praca nad jednym projektem na dwóch różnych stanowiskach z użyciem dwóch różnych interfejsów graficznych.